Svorin logo
Svorin logo


Jeg fik et 12-tal i mit speciale, og i 2011 blev det udgivet i det erhvervsjuridiske tidsskrift Justitia som en artikel. 


Artiklen omhandler en analyse af Selskabsreformen af 2009, særligt i forhold til kreditorernes retsstilling